MensCentraal

MensCentraal is speciaal ontwikkeld voor het sociale domein en ondersteunt uw gemeente en ketenpartners bij het efficiënt en effectief oplossen van diverse sociaalmaatschappelijke problemen van burgers. 

MensCentraal bedenkt samen met u hoe u informatie zo slim mogelijk kunt gebruiken. Door informatie slim te gebruiken kunnen verschillende dienstverleningsprocessen bij één burger of gezin optimaal samenlopen en optimaal worden aangestuurd. Zij koppelt informatie uit lokale en landelijke bronnen aan het werkproces en stuurt daarmee dat werkproces. Informatie kan ook uit e-formulieren komen.

De Toolkit e-formulieren kan gekoppeld worden aan MensCentraal:

  • Door het gebruik van e-formulieren in combinatie met MensCentraal komt nog meer informatie beschikbaar om dienstverlening aan te sturen.
  • Antwoorden op vragen in e-formulieren kunnen specifieke dienstverlening initiëren.
  • Wanneer een klant zich aanmeld via DigiD kan het e-formulier putten uit alle gegevensbronnen (zowel landelijk als lokaal) die op MensCentraal zijn aangesloten.

U bent hier