Lost Lemon

Wij zijn een sociaal maatschappelijk informatiekundig bureau. Met 40 collegae werken we door heel Nederland en leveren dienstverlening in de vorm van advies en producten. We voelen ons oprecht verantwoordelijk voor de maatschappij, voor mensen bij wie niet alles vanzelf gaat. Dus hoe groter de maatschappelijke relevantie van ons werk, hoe interessanter we het vinden. We zijn groot genoeg om complexe projecten uit te voeren en klein genoeg om dynamisch, innovatief en onafhankelijk te zijn. 

Onze producten en diensten:

Stretchend advies
Daarmee bedoelen we dat we u uitdagen om bestaande overtuigingen en afspraken opnieuw te toetsen. Samen met u formuleren we scherpe en gezamenlijke doelstellingen. Vervolgens ontwerpen we de ontbrekende verbindingen. Op basis van onze eigen ideeën én onze ervaring bij andere opdrachtgevers weten we wat er mogelijk is. En hoe u de verbindingen snel realiseert. Lees meer

Inspirerende projectleiders
Er komt veel kijken bij de invoering van een andere werkwijze, de overgang naar een nieuw ICT-systeem of het opstarten van ketensamenwerking.  Projecten lopen soms niet zoals u van tevoren bedacht had. Daarom is het belangrijk dat onze projectleiders dankzij hun ervaring snel kunnen schakelen of overstappen op een andere aanpak. Lees meer

Dynamische beheerders
Beheerprocedures zijn bij ons niet leidend. Tevreden gebruikers wel. Onze gebruiksondersteuners zoeken u op en horen graag uw mening over onze oplossingen. We zijn altijd op zoek naar verbeterpunten. We bekijken kritisch hoe die het best zijn te realiseren. Met aanpassingen in de ICT-oplossing of de manier waarop u die gebruikt.  Lees meer

Eigenzinnige ICT oplossingen.
Wilt u geen standaard oplossing met beperkte mogelijkheden? Maar ook niet de behoefte om een maatwerkoplossing te laten bouwen? U kunt bij ons gebruiker worden van open source en open standaarden. Dat houdt in dat u mede-eigenaar bent van onze ICT-oplossingen. U bepaalt samen met de andere eigenaren aan welke eisen de functies moeten voldoen. Naast de Toolkit e-formulieren ontwikkelen wij ook andere ICT oplossingen zoals: 

Contact

Lost Lemon
Kleverlaan 9
2023 JC HAARLEM
085-489 88 88
info@lostlemon.nl
www.lostlemon.nl

 


 

U bent hier