Slimme formulieren

Onze formulieren worden, aan de hand van de authenticatiemogelijkheden DigiD en eHerkenning, alvast zoveel mogelijk ingevuld voor uw klant.
Het e-formulier verzamelt vervolgens alle informatie die nodig is om een aanvraag te beoordelen en klanten direct te adviseren over het wel/niet kunnen aanvragen van een bepaalde dienst. Informatie wordt verzameld uit bijvoorbeeld:         

  • Digitaal Klanten Dossier (bijvoorbeeld NAW gegevens, inkomen, bezittingen)
  • Registraties van uw organisatie zelf
  • Antwoorden op vragen, op basis van een digitale vraagboom.

U kunt met de Toolkit e-formulieren zelf vraagbomen ontwikkelen of u kunt in een formulier gebruik maken van bestaande externe vraagbomen.

Voorbeelden:

  1. Op www.regelhulp.nl worden klanten via een vraagboom van BeInformed begeleidt naar de juiste zorgvoorziening. Voor het invullen van de vraagboom gebruikt Regelhulp de Toolkit e-formulieren. Alleen de onderdelen die relevant zijn volgens de vraagboom worden getoond in het digitale formulier.
  2. Ook www.berekenuwrechtplus.nl werkt met de Toolkit e-formulieren. Zij maken gebruik van een PHP gebouwd model voor de vraagboom. Klanten kunnen op deze website niet alleen zien waar zij recht op hebben, zij kunnen deze dienstverlening ook direct online aanvragen.
  1. Intelligentie kan ook eenvoudig in een formulier zelf worden gebouwd. Een voorbeeld hiervan is ‘Zaanwijzer’ van de gemeente Zaanstad. Dat is een e-formulier waarin de klant zijn/haar hulpvraag specificeert. Mensen met een enkelvoudige hulpvraag worden direct doorgestuurd naar een bepaald aanvraagformulier. Als iemand een meer ingewikkelde vraag heeft kan het zijn dat de gemeente graag persoonlijk met deze persoon wil spreken. Mensen worden dan verwezen naar een aanvraagformulier voor een zogenaamd keukentafelgesprek.

 

 

 

U bent hier