Logo NVSI

NVSI

De NVSI is een vereniging voor gemeenten waar kennis en ideeën bij elkaar worden gebracht en gedeeld. Ideeën om meer samenhang te creëren tussen werk, inkomen en zorg. We bieden gemeenten een platform om publiek ontwikkelde innovaties te beheren, verder te ontwikkelen en te verspreiden. We maken hiervoor gebruik van MensCentraal en de Toolkit e-formulieren.  Met de inbreng van andere gemeenten kan de NVSI nog veel meer vernieuwende ideeën realiseren om gemeentelijke dienstverlening samenhangender, klantgerichter en (kosten)effectiever te maken.

Want waarom alles alleen doen? Vaak heeft de ene gemeente al een werkende oplossing voor een probleem, terwijl een andere gemeente weer interesse heeft in uw aanpak van een andere kwestie. Bij de NVSI vindt u instrumenten, tips en handreikingen van collega-gemeenten. Wij brengen werkende ideeën bijeen, zodat u ze direct kunt gebruiken.

Wat levert het u op?

Op dit moment heeft de NVSI al een kant-en-klare aanpak voor bijvoorbeeld:

  • een compleet beeld van mensen die een beroep doen op sociale voorzieningen (jongeren, probleemgezinnen, werkzoekenden, mensen met een beperking, groepen die overlast geven);
  • het ondersteunen van (overleg voor een) integrale aanpak door bijvoorbeeld sociale wijkteams;
  • het digitaliseren van processen als de aanvraag WWB of schuldhulpverlening;
  • het leveren van uittreksels uit het bevolkingsregister, parkeervergunningen, WMO- of minimavoorzieningen, dagbesteding, het doorgeven van verhuizingen, etc.;
  • het stimuleren van de zelfredzaamheid van mensen die een beroep doen op sociale voorzieningen.

Zij maken daarbij gebruik van een aantal ICT-oplossingen uit de MensCentraal Toolbox, namelijk de Klantmodule, Groepenmodule en de Toolkit e-formulieren. Met uw inbreng kan de NVSI nog veel meer vernieuwende ideeën realiseren om gemeentelijke dienstverlening samenhangender, klantgerichter en (kosten)effectiever te maken. Omdat actuele vraagstukken dat vereisen én omdat nieuwe technologie het mogelijk maakt.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap staat open voor gemeenten en voor natuurlijke personen die een gemeente vertegenwoordigen. Lid worden van de NVSI kan ook zonder gebruik te maken van de producten van de vereniging (MensCentraal & Toolkit e-formulieren). U wordt dan belangstellend lid. Belangstellende leden kunnen de bijeenkomsten bijwonen en eigen innovaties inbrengen in het netwerk. De contributie die aan het lidmaatschap is verbonden bedraagt €450.

Netwerkbijeenkomsten
We nodigen gemeenten uit om kennis en oplossingen te delen. Met elkaar en andere organisaties die zich inzetten voor vernieuwing in het sociale domein. We doen dat door regionale netwerkbijeenkomsten en lokale clinics waar u een werkende oplossing vertaalt naar uw situatie. Zodat u weet of u er iets aan heeft.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over lidmaatschap, contributie, netwerkbijeenkomsten en ervaringen van andere gemeenten. 

Contact
Nederlandse Vereniging voor Sociale Innovatie
Postbus 2758
3500 GT  Utrecht
030 - 23 32 337
info@nvsi.nl
www.nvsi.nl

U bent hier