Gemeente Leiden: Complete inrichting van digitaal loket en gebiedskaarten in formulieren

 
Gemeente Leiden vernieuwt haar digitale loket met behulp van de Toolkit e-formulieren en gebruikt hierbij maximaal de mogelijkheden van de toolkit e-formulieren. Onder andere een koppeling met Decos (StUF ZKN), AfvalRIS (grofvuil ophalen), Ogone, e-Herkenning en DigiD. Formulieren worden maximaal voor ingevuld met gegevens uit hun eigen BRP en een koppelinge met het NHR voor bedrijven. De burger kan de 24x7 een aanvraag doen en de werkprocesssen bij de gemeente worden vervolgens automatisch opgestart. Hiermee hebben zij hun elektronische dienstverlening via de e-formulieren maximaal benut. Digikoppeling is ingezet om de communicatie met de formulierenserver te beveiligen.
 
Leiden Gebiedskaarten in formulieren
Daarnaast is Leiden de eerste NVSI gemeente die klikbare kaarten in haar e-formulieren gebruikt. Leiden heeft ervoor gekozen haar eigen GEO server (ARCgis software) te koppelen aan de e-formulieren, zodat Leiden haar eigen kaartlagen kan beheren met zelf gedefinieerde objecten (lantaarnpalen, glasbakken etc.). De Toolkit e-formulieren biedt ook de mogelijkheid een basiskaart te gebruiken van ESRI Nederland. Op de kaart in het e-formulier kunnen klanten bijvoorbeeld aangeven voor welke locatie zij een 
evenementenvergunning willen aanvragen, voor welke locatie zij een melding openbare ruimte willen doen, óf voor welk gebied zij een parkeervergunning nodig hebben.
Adres, objectgegevens of coordinaten van het aangeklikte punt worden vervolgens in het e-formulier opgenomen voor verdere afhandeling.
 
 

U bent hier