Gemeente Heerenveen: Efficiënte dienstverlening door volledige integratie met het Centric mid-office

 
De gemeente Heerenveen heeft een aantal veel gebruikte online formulieren samen met Lost Lemon geïntegreerd in haar Centric mid-office. Deze formulieren worden zoveel mogelijk vooringevuld voor de klant met informatie, die de Toolkit e-formulieren haalt uit dit mid-office pakket. De verzonden aanvragen worden ook direct opgenomen in het mid-office. De gemeente Heerenveen gebruikt hierbij de door KING gedefinieerde StUF standaard voor prefillservices en electronische formulieren (StUF EF). De volgende aanvragen wordt nu vooringevuld en direct verwerkt in het Centric mid-office systeem
 
 Aanvragen uittreksel BRP
 Aanvragen afschrift Burgerlijke stand
 Doorgeven intergemeentelijke verhuizing
 Aanvragen verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens
 Doorgeven wijziging naamgebruik
 
De inzet van de Toolkit e-formulieren én de koppeling met het Centric zaaksysteem levert de gemeente Heerenveen het volgende op:
 
 De klant kan snel en wanneer hij/zij zelf wil de aanvraag of melding doen.
 De doorlooptijd van aanvragen wordt veel korter. Een door de burger ‘s avonds ingediende aanvraag wordt automatisch verwerkt in het mid-office pakket van de gemeente en wordt direct toegevoegd aan de werkvoorraad.
 Het proces wordt minder foutgevoelig omdat de gemeente niet handmatig gegevens hoeft in te voeren.
 Medewerkers hebben te allen tijde zicht op de voortgang van de aanvraag.

U bent hier