Kennis delen op klantendag Toolkit e-formulieren

Ruim 25 medewerkers van gemeenten waren in juni op de klantendag Toolkit e-formulieren.  Van heinde en verre kwamen ze, van Maastricht tot Texel om om met elkaar bij te praten, bij elkaar te kijken en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen van de Toolkit. Belangrijke opbrengst van de dag is dat gemeenten meer van elkaars kennis en Toolkit e-formulieren gebruik willen maken. Gemeenten ‘shoppen’ (via de Toolkit bibliotheek) bij elkaar en hergebruiken formulieren van andere gemeenten. Bijvoorbeeld als het gaat om een formulier voor het melden van een losse stoeptegel op straat of een subsidie-aanvraag formulier.

Klik op de lokatie om in Leiden overlast te melden

Wil je in de gemeente Leiden een melding doen van graffiti op een muur of zwerfafval? Dan kan dit digitaal via de website van de gemeente. In het formulier klik je op de kaart van Leiden om de exacte lokatie aan te geven. Zo kan een inwoner snel en makkelijk klachten doorgeven aan de gemeente en krijgt de gemeente direct overzicht op delen van Leiden waar veel klachten gedaan worden. Het kaartje maakt het visueel en daarmee in een oogopslag helder.

Hiervoor koppelen we met óf de geoserver van de gemeente of met een ESRI basiskaart. Zie de volgende link: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Melding_Openbare_Ruimte/new

meer informatie:

http://www.toolkiteformulieren.nl/klikbare-kaarten-e-formulieren

Haarlemmermeer vermindert administratieve lasten bij subsidieaanvragen

Stichtingen en verenigingen dienen sinds mei van dit jaar hun subsidieaanvraag digitaal in bij de gemeente Haarlemmermeer.   Tot nu toe worstelden deze organisaties elk jaar een stapel papieren formulieren door voor de  subsidie aanvraag.   De aanvraag gaat nu digitaal en dat scheelt een hoop tijd en werk voor zowel de subsidieaanvrager als de gemeente. Door in te loggen met eHerkenning, is het voor de subsidieaanvrager niet meer nodig om adresgegevens en namen van bestuursleden te registreren doordat dit is voor ingevuld. Door controle in het e-formulier komt het niet meer voor dat de aanvrager iets vergeet in te vullen. Wat bij de papierenversie vaak voorkwam.

Om dit mogelijk te maken, koppelt de Toolkit met het Nederlands handelsregister. Zodra organisaties met eHerkennining inloggen, haalt de Toolkit met de koppeling de juiste bijbehorende gegevens op.

Zie het nieuwsbericht https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/subsidie-aanvragen-makkelijker-...

Ook gebruik maken van kennis en formulieren van andere gemeenten?

Lennard Horstink praat u graag bij over de mogelijkheden

 

U bent hier