Gemeente Leeuwarden regelt E-dienstverlening samen met omliggende gemeenten

Leeuwarden beschikt met regiogemeenten (waaronder een aantal Waddeneilanden) over een ‘Platform Digitaal werken’.  Zo kunnen burgers van deze gemeenten digitaal hun zaken regelen. Tegelijkertijd maken medewerkers van de gemeenten ook gebruik van de formulieren.De Toolkit E-formulieren van de NVSI gaat daarbij ondersteunen.

Friese gemeenten werken samen met Toolkit gemeenten

De gemeente Leeuwarden ontwikkelt zich steeds meer als Shared Service Center binnen de regio. Leeuwarden wil het gekozen platform ook kunnen aanbieden aan andere gemeenten. De gemeenten willen in de nabije toekomst intensiever gaan samenwerken op het gebied van digitale dienstverlening. Door te kiezen voor de toolkit e-formulieren krijgt Leeuwarden toegang tot een uitgebreide en actuele bibliotheek. Andere Toolkit-gemeenten delen hierin hun eigen formulieren.

Samen formulieren ontwikkelen, maar toch herkenbaar met eigen gemeente logo

De toolkit e-formulieren maakt het mogelijk dat het Service Center de formulieren bouwt en beheert, maar dat de formulieren wel in de stijl van de gemeente beschikbaar komen. Zo is toch maatwerk voor elke gemeente mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het specifieke web-adres, contactgegevens en logo van elke gemeente. Na het bouwen van het formulier, komt het formulier met een druk op de knop beschikbaar voor elke gemeente. Daarbij voegt de toolkit de lokale look-and-feel automatisch toe.

Ondersteuning van front-, mid- en backoffices

Het Platform Digitaal Werken ondersteunt op termijn zowel de front-, mid- als backoffice. Hiervoor maken ze gebruik van alle mogelijkheden die de toolkit e-formulieren biedt. De standaard StUF koppelingen om met de verschillende systemen te koppelen, zoveel mogelijk informatie voorinvullen uit landelijke en lokale bronnen, eHerkenning ter beveiliging, etc. Ook zijn geografische kaartjes beschikbaar in formulieren.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Lennard Horstink, lennardhorstink@lostlemon.nl

U bent hier