Klikbare kaarten in e-formulieren

De e-formulieren kunnen aangesloten worden op het GIS-omgeving van de gemeente. Hiermee worden de, door de gemeente zelf gemaakte en beheerde, kaartlagen zichtbaar en klikbaar in de e-formulieren. Dit past bij het principe 'enkelvoudig opslaan, meervoudig gebruik' en heeft daardoor minder beheerskosten.

Indien de gemeente géén eigen GIS-omgeving heeft, wordt een basiskaart ontsloten. Dit is gebaseerd op opendata. Gebruikelijk worden dan de BAG-gegevens en TOP10NL ontsloten. Voordat een kaart in een e-formulier getoond wordt kan een startadres opgegeven worden voor het midden van de kaart. Ook de bij het apparaat bekende locatie gegevens (via bijvoorbeeld GPS of WiFi) kunnen gebruikt worden. Als een inwoner een melding openbare ruimte wilt maken met tablet of smartphone dan is de kaart dus direct gecentreerd en ingezoomd op de, met bijvoorbeeld GPS bepaalde, locatie van de inwoner. De inwoner hoeft alleen nog maar de exacte plek aan te klikken.

Zowel de coördinaten als de adres gegevens van het klikpunt kunnen opgenomen worden in het e-formulier en met de aanvraag of melding meegestuurd worden naar de organisatie.

 

Voor deze functionaliteit kan Lost Lemon de e-formulieren koppelen aan ArcGIS software, waarbij basiskaart(en) via ESRI Nederland geleverd kunnen worden.

Wanneer de ArcGIS software van de gemeente wordt aangesloten, maakt de GIS beheerder van de gemeente een GIS webservice aan in de gemeentelijke Esri software met daarin bijvoorbeeld 4 kaartlagen (luchtfoto, BAG, ondergrond en GBK). Meestal is dat ook al voor andere GIS sites gebeurd. De service wordt geregistreerd in een centraal register waar de e-formulieren hem uit oppakt. Per formulier kan dan het kaartje aan-/uitgezet worden, aangeven worden welke van de kaartlagen getoond moeten worden en of er door de burger een locatie kan worden aangeklikt. De output (het punt waar de burger in de kaart geklikt heeft) is beschikbaar naast de overige output van het formulier (gegevens van de burger etc.) en kan uiteindelijk dus als zaak in de mid office van de gemeente worden vastgelegd.

 

 

 

U bent hier