Digitale aangifte overlijden (DAO)

Ook voor de digitale aangifte overlijden heeft de toolkit een oplossing.

De toolkit gemeenten gebruiken eHerkenning voor de identificatie en autorisatie van de begrafenis ondernemer. Hiermee worden formulieren gestart en vooringevuld voor het melden van overlijden (bijvoorbeeld het GEMMA formulier DAO, digitale aangifte overlijden bij de gemeente Heerenveen) of voor het reserveren van begraafplaatsen. Uiteraard wordt deze melding dan automatisch afgehandeld in zaak en back office systemen. Hiervoor gebruiken deze gemeenten StUF EF berichten of StUF zaken berichten.

Door drie standaard bouwstenen van de toolkit te combineren (eHerkenning, e-formulier, koppelvlak) kan snel en goedkoop een digitaal proces worden ingericht

 

 

U bent hier